O VIRTUAL MEETING

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w podsumowującym Virtual Meeting, podczas którego zostanie omówiony przypadek.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 30 stycznia 2023 roku o godz. 18:30.


KIEROWNIK MERYTORYCZNY

prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski


WYKŁADOWCY

lek. Bogumiła Galińska (prezenter przypadku)
dr n. med. Leszek Kraj


 

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

 

Część I — OPIS PRZYPADKU PACJENTA

Dokumentacja pacjenta rozpoczyna się od planowej hospitalizacji w Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastrologicznej i Onkologicznej, gdzie 26 sierpnia 2019 roku z powodu rozpoznanego guza wyrostka haczykowatego trzustki wykonano pankreatoduodenektomię sposobem Traverso-Longmire’a i cholecystektomię, a następnie 06 września 2019 roku drenaż żółciaka.

W badaniu histopatologicznym stwierdzono gruczolakoraka przewodowego trzustki o średnim stopniu zróżnicowania histologicznego, o największym wymiarze 1,6 cm, z wieloogniskową neuroinwazją i płytkim naciekaniem ścian naczyń krwionośnych, bez ewidentnych cech angioinwazji, w preparacie znaleziono 10 regionalnych węzłów chłonnych, w tym 3 z przerzutami raka i przekraczaniem torebki węzła (3/10). pT1c N1 Mx. Wycięcie było niedoszczętne — utkanie raka widoczne w marginesie obwodowym.

Z powodu ropni wewnątrzbrzusznych pacjent wymagał drenażu pod kontrolą USG oraz dwukrotnej hospitalizacji celem antybiotykoterapii.

27 grudnia 2019 roku wykonano endoskopową cholangiopnakreatografię wsteczną (ECPW) i drenaż przezskórny dróg żółciowych z powodu żółtaczki mechanicznej.

Po stwierdzeniu pojawienia się powiększonych węzłów chłonnych w nadbrzuszu oraz wzrostu markera Ca 19.9, rozpoznano wznowę raka trzustki. Konsylium onkologiczne zakwalifikowało pacjenta do próby chemioterapii po ocenie stanu ogólnego.

W trakcie pierwszej konsultacji onkologicznej w lutym 2020 roku stwierdzono:

  • w badaniu podmiotowym: skargi na chudnięcie — łącznie ok. 40 kg, osłabienie, bóle brzucha — głównie nadbrzusza, nasilające się zwłaszcza przy płukaniu drenu, niesatysfakcjonująco opanowane lekami;
  • w badaniu przedmiotowym: stan sprawności ECOG 3, tkanka podskórna miernie rozwinięta, skóra ziemista, drożny drenaż żółciowy przezskórny;
  • w wywiadzie chorobowym: obciążenie rakiem prostaty po laparoskopowej robotowej prostatektomii z limfadenetomią (29.06.2019 r.) pT3bN1 Mx R1 z podejrzeniem zmian wtórnych w kośćcu, stan po prawostronnej nefrektomii z powodu raka jasnokomórkowego (2001 r.), stan po zawale mięśnia sercowego STEMI ściany przedniej leczonym PTCA LAD + DES w 2015 roku, stan po udarze mózgu w 2017 roku, nadciśnienie tętnicze, przebyte wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C) w przeszłości;
  • w wywiadzie rodzinnym: liczne zachorowania na nowotwory u wielu krewnych;
  • w wywiadzie socjalnym: pacjent na emeryturze, ale aktywny zawodowo, z wyższym wykształceniem, mieszka z żoną;
  • stosowane leki: Poltram Combo 2 × dziennie, Prokit 1 × 1, Pyralgin doraźnie.

Zmodyfikowano leczenie przeciwbólowe. Skierowano pacjenta do Hospicjum Domowego celem utrzymania ciągłości opieki. Przedstawiono możliwość kwalifikacji do leczenia z zastrzeżeniem zwiększonego ryzyka powikłań po chemioterapii.

 

Część II — WYNIKI ZLECONYCH BADAŃ

1. 27.01.2020 r. — RTG klatki piersiowej

Nieregularne pogrubienie opłucnej w szczycie płuca lewego — obraz zbliżony do badania z listopada 2019 roku.
 

2. 03.03.2020 r. — tomografia komputerowa brzucha i miednicy z kontrastem

Stan po pankreatoduodenektomii, zachowany fragment trzonu oraz ogon trzustki niepogrubiałe, stan po przezskórnym protezowaniu dróg żółciowych, segmenty 7 i 6 wątroby zmiany ogniskowe do 5 mm — ich charakter niepewny. W przestrzeni okołoaortalnej oraz wokół tętnicy krezkowej górnej i pnia trzewnego liczne powiększone węzły chłonne do 29 × 19 mm — prawdopodobnie o charakterze meta. Węzły chłonne okolicy naczyń biodrowych powiększone (po lewej 14 mm, po prawej 12 mm) — budzą niepokój onkologiczny. Stan po prawostronnej nefrektomii. Stan po prostatektomii — obraz loży bez różnic w porównaniu z badaniem poprzednim. W trzonie Th10 ognisko osteosklerotyczne o wymiarach 21 × 9 × 15 mm.
 

3. 12.03.2020 r. — badania laboratoryjne
Ca 19.9: 111 U/ml
                               Leu 4,94 tys./ul
                               Neu 3,32 tys./ul
                               Hb 10,7 g/dl
                               Plt 493 tys./ul
                               Sód 141 mmol/l
                               Potas 5,11 mmol/l
                               ALT 18 U/l
                               AST 25 U/l
                               Fosfataza zasadowa 176 U/l
                               Bilirubina 0,39 mg/dl
Kreatynina 1,05 mg/dl
 

4. EKG

Rytm miarowy, zatokowy, prawogram, cechy przebytego zawału ściany przedniej.

 

KONTAKT

Kontakt w sprawie uczestnictwa

Dział Organizacji Konferencji
tel.: (58) 320 94 94
e-mail: onkoprzypadek@viamedica.pl

 

Kontakt w sprawie wystawy firm

Dział Sprzedaży Korporacyjnej
tel.: (58) 320 94 94
e-mail: onkoprzypadek@viamedica.pl
 

ORGANIZATOR

VM Media Group sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: (58) 320 94 94
faks: (58) 320 94 60
e-mail: viamedica@viamedica.pl

Copyrights © 2024 Via Medica