O VIRTUAL MEETING

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w podsumowującym Virtual Meeting, podczas którego zostanie omówiony przypadek.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 25 marca 2024 roku o godz. 18:30.


KIEROWNIK MERYTORYCZNY

prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
 

ETAP I

ETAP II

 

Etap I — INFORMACJE WSTĘPNE: oPIS PRZYPADKU

Chora w wieku 66 lat, wieloletnia aktywna palaczka papierosów, dnia 23.01.2021 roku została przyjęta do II Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy celem poszerzenia diagnostyki guzowatego zacienienia płuca prawego uwidocznionego na zdjęciu RTG klatki piersiowej.

Przy przyjęciu chora zgłaszała trwającą od około miesiąca wzmożoną potliwość, obniżoną tolerancję wysiłku fizycznego (podczas wchodzenia po schodach robi przerwę na 1 piętrze), utratę masy ciała (ok. 10 kg, tj. 13% wyjściowej masy ciała). Nie gorączkowała. Ponadto zgłaszała nawracające zapalenia dolnych dróg oddechowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Z tego powodu była wielokrotnie leczona antybiotykiem przez lekarza rodzinnego.

W dniu 05.01.2021 r. pacjentka ambulatoryjnie wykonała badania laboratoryjne, w których stwierdzono podwyższone CRP (198 mg/dl) oraz niedokrwistość (Hb: 12,0 g/dl). Zalecono cefuroksym 2 × 500 mg doustnie.
W dniu 15.01.2021 r. była konsultowana ginekologicznie. W badaniu USG narządu rodnego uwidoczniono mięśniak szyjki macicy (brak wskazań do leczenia zabiegowego).

Ponadto w dniu 19.01.21 r. chora wykonała:

- zdjęcie RTG klatki piersiowej p-a: przywnękowo po stronie prawej guzowate zacienienie z niedodmą płata środkowego i dolnego;

- USG jamy brzusznej:  w segm. IV wątroby obszar hypoechogeniczny śr. 2 cm (mts?)

Badaniem fizykalnym z odchyleń od normy stwierdzono skórę bladą, nad klatką piersiową stłumienie odgłosu opukowego oraz osłabienia drżenia piersiowego w prawej okolicy podłopatkowej, szmer oskrzelowy w prawej okolicy nadgrzebieniowej oraz międzyłopatkowej, osłabienie szmeru pęcherzykowego w prawej okolicy podłopatkowej.

Stopień sprawności na 1 według ECOG.

Choroby współistniejące:

 - nadciśnienie tętnicze,

- cukrzyca typu 2,

- depresja (po śmierci syna).

Przebyte choroby i zabiegi operacyjne: cholecystektomia przed laty

Leki stosowane przewlekle: bisoprolol 1 × 5 mg, metformina 3 × 1000 mg, glimepiryd 1 × 3 mg, hydrochlorotiazyd + walsartan 25 mg + 160 mg 1 × 1 tabl.

Od 2 tygodni: cefuroksym 2 × 500mg (od 2 tyg.), cyklezonid 160 µg/dawkę inhalacyjną 1 × 1 wziew, salbutamol 100 µg/dawkę inhalacyjną 1 × 2 wziewy doraźnie

Używki: wieloletnia aktywna palaczka papierosów (około 40 paczkolat)

Wywiad rodzinny: nieobciążony

Wywiad ginekologiczny: pod stałą kontrolą ginekologiczną

Wywiad społeczny: emerytka od 5 lat, pracowała jako sklepowa, mieszka z mężem, warunki dobre

Stan psychiczny: nastrój obniżony

 

 

ETAP II — WYNIKI ZLECONYCH BADAŃ

 

1. Badania laboratoryjne (24.01.2021):

- podwyższone parametry zapalane,

- niedokrwistość mikrocytarna,

- hipokapnia w gazometrii krwi

 

2. TK klatki piersiowej z kontrastem (25.01.2021):             

- niedodma płuca prawego

- płyn w prawej jamie opłucnowej

- śródpiersie przemieszczone na stronę prawą

- oskrzele prawe drożne na dł. ok. 10mm

- powiększony węzeł chłonny gr. 4 wlk. 22mm

- obszar hypodensyjny wlk. 19 mm w segm. VIII wątroby

 

3. USG jam opłucnowych (25.01.2021):

- płyn w jamie opłucnowej prawej

- pod płynem niedodmowe płuco

 

4. Badania czynnościowe układu oddechowego (25.01.2021):

  Nal. LLN Best % Nal. Z-score
FEV1 [l] 2,15 1,59 1,21 56% -2.69
FVC [l] 2,74 2,03 1,67 61% -2,50
FEV1/FVC 78,86 66,01 72,45 92% -0,86
FRC [l] 2,58 1,76 2,54 98% -0,08
RV [l] 1,90 1,32 1,65 87% -0,72
TLC [l] 4,57 3,58 3,11 68% -2,44
RV/TLC 41,40 31,81 52,92 128% 1,98
DLCO  [l] 6,87 4,95 4,05 59% -2,42

5. ECHO serca (26.01.2021)

Wymiary serca w granicach normy. Bez cech istotnej wady zastawkowej. Prawidłowa funkcja skurczowa LK, EF 60%. Łagodnie upośledzona funkcja rozkurczowa LK.

6. Bronchoskopia (26.01.2021):

Gardło, krtań, struny głosowe, tchawica prawidłowe. Ostroga główna nieposzerzona.

Strona lewa: wszystkie oskrzela płatowe i segmentarne drożne, ostrogi nieposzerzone.

Strona prawa: na wysokości ostrogi głównej oskrzele główne zamknięte przez twór kalafiorowaty - pobrano wycinki do badania h-p.

 

Copyrights © 2024 Via Medica